Rye Strand, slik området er i dag

Rye Strand ligger på Gjerneslandet i Risør kommune, mellom bysentrene Risør og Kragerø, og omfatter gården Bommyr. Rye Strand ligger i et svært vakkert, småkupert kystlandskap med masse svaberg og variert vegetasjon. Lendet er gjennomgående flatt og derfor meget solrikt fra morgen til kveld. Området har lav høyde over sjøen, og det er svært lett tilgjengelighet til strandsonen. Det er opparbeidet veier til sjøen i flere retninger. På Rye Strand er det flere lune viker og områder med svaberg som egner seg ypperlig til soling og bading. Naturen har lagt det til rette for flotte småbåthavner, med lett adkomst ned til havnene.  Utenfor Rye Strand er det massevis av øyer og holmer, så området er et eldorado for sjøliv/rekreasjon. 

Turområde for hele familien

Rye Strand grenser inntil Leivann, som har sitt utløp i sjøen her. Leivann er begynnelsen på en vannvei som strekker seg fra Rye Strand og over halvøya nesten fram til golfparken i Kragerø. Leivann er et populært sted både for bading, padling og generell rekreasjon. Det er masse turveier og sykkelmuligheter, bl.a. går den kjente «Kyststien» gjennom området. Det er en kort tur med båt til Risør sentrum. Risør er en høyt profilert by innen kunst, kultur og miljø. Byen har et yrende folkeliv om sommeren, med bl.a. den etter hvert så kjente Trebåtfestivalen. Til kjente Sørlandsperler som Portør og Lyngør er det heller ikke mange minuttene med båt. Det er ca. 4 km til Øysang der det går «sommerferge» til Risør sentrum.                                                                                                                                     

Med den nåværende og en planlagt omfattende utbygging, tilrettelegging samt de naturgitte forhold, vil Rye Strand fremstå som en meget attraktiv fritidsdestinasjon.

Rye Strand er et godt etablert og attraktivt hyttefelt som er utviklet i løpet av de siste 15 årene.  Feltet består i dag av ca. 45 hytter, hvorav 7 er utleiehytter.                                                                         

Hyttene er bygd med høy standard, og hver hytte har en båtplass og en plass i felles sjøbod.